Mittuniversitetet, Avdelningen för omvårdnad

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för humanvetenskap

Institutionen för omvårdnad bedriver utbildning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå samt forskning inom omvårdnad. Institutionen utbildar sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.

Mittuniversitetet och Region Västernorrland samfinansierar en förenad anställning som klinisk universitetslektor. Vi söker en universitetslektor till uppdraget att verka som klinisk lektor under åtminstone de första två anställningsåren varefter verksamheten ska utvärderas. För den skull besluten om fortsättning inte tas är anställningen ändå en tillsvidareanställning som universitetslektor i omvårdnad vid universitetet.

Avdelningen innehar examinationsrätt i omvårdnad på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå. I anställningen ingår att vara verksam inom medicinsk eller kirurgisk vård. Fokus för anställningen är en av klinikerna vid sjukhuset i Sundsvall. Vilken klinik som blir aktuell beror på den sökandes kliniska inriktning.

 Arbetsuppgifter: Du får arbetsuppgifter som universitetslektor i omvårdnad med uppdrag att under en projekttid på två år verka som klinisk lektor, varefter verksamheten skall utvärderas. Under denna period ingår följande uppdrag:

  • Ansvara för att grundutbildningens verksamhetsförlagda del vilar på vetenskaplig grund.
  • Samarbeta med kliniska adjunkter, huvudhandledare och yrkeshandledare i deras arbete.
  • Medverka i den kliniska delen av utbildningen och i viss utsträckning också den teoretiska utbildningen.
  • Handleda kliniskt verksamma sjuksköterskor i forsknings- och utvecklingsarbete.
  • Driva det strategiska arbetet mellan forskning, klinik och utbildning i samverkan med berörd klinik och avdelningen för omvårdnad vid universitetet.
  • Bedriva egen forskning

Som medarbetare vid avdelningen kan du komma att få undervisa inom sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeprogrammen, fristående kurser, uppdragsutbildningar och i förekommande fall forskarutbildning. Arbetsuppgifter såsom undervisning, handledning, examinationer, kursansvar och kursutveckling ingår i anställningen.

Du förutsätts aktivt delta i avdelningens utvecklingsarbete rörande undervisning, forskning och samverkan med det omgivande samhället.  

Behörighet: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning samt visat pedagogisk skicklighet (HF kap 4).

Den som ska anställas som lektor ska för övrigt vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning, (miun.se/anstallningsordning, miun.se/huv/handlaggningsordningar).  

För anställningen gäller att den sökande skall vara legitimerad sjuksköterska samt kunna undervisa på svenska och engelska. Meriterande är forskning och klinisk erfarenhet inom medicinsk omvårdnad.

Bedömningsgrunder: Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Vid bedömningen av de sökande skall erfarenhet och skicklighet i att leda och utveckla verksamhet och personal värderas. God samarbetsförmåga, flexibilitet och förmåga att arbeta självständigt kommer också att vara betydelsefulla egenskaper vid tillsättningen. Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning samt att utveckla nationella och internationella kontakter och nätverk är betydelsefullt för innehav av tjänsten.  

Information: Närmare upplysningar lämnas av avdelningschef, Kerstin Björkman-Randström, tfn. 010 142 82 21 och ämnesföreträdare, Ove Hellzén tfn. 010 142 85 18

Anställningstid: Heltid och tillsvidare.  

Tillträde: Enligt överenskommelse.   

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet. 

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas. Möjlighet till komplettering av ansökan finns efter ansökningstidens utgång. (se instruktioner till sökande miun.se/huv/handlaggningsordningar). 

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2018-03-31.  

Välkommen med din ansökan via miun.se/jobb!

Anställningsform Fast stilling
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Sundsvall
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2018/160
Facklig företrädare
  • Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
  • Lollo Ljuslin, Fackförbundet ST, 010-142 79 14
Publicerat 2018-02-09
Sista ansökningsdag 2018-03-31

Tilbake til ledige stillinger