Mittuniversitetet, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för humanvetenskap

Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Östersund och Campus Sundsvall. Vi forskar och erbjuder utbildning inom historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket, religionsvetenskap, genusvetenskap, kriminologi, sociologi och statsvetenskap.

I ämnet kriminologi ges utbildning på grundläggande nivå men planer finns även för att starta ett kandidatprogram och ett magisterprogram i ämnet. Inom ämnet bedrivs forskning inom allmän kriminologi och möjligheter finns att utveckla egna forskningsprojekt.

Arbetsuppgifter 
Till arbetsuppgifterna hör undervisning och handledning av studenter, samt även kursutveckling. En viss del av anställningen kommer att kunna ägnas åt forskning. Innehavaren av anställningen förväntas genom sin anställning bidra till utvecklingen och sammanhållandet av kriminologiämnet samt även utvecklingen av forskningsmiljön. Administrativa uppgifter kan förekomma.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller som har en relevant utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt har visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 4§; Mittuniversitetets anställningsordning). Sökande kan ha sin bakgrund inom kriminologi eller motsvarande ämnen, företrädesvis sociologi eller psykologi.

Bedömningsgrunder 
Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Vetenskaplig skicklighet bedöms i första hand genom en sammanvägning av inlämnade skrifters kvalitet och kvantitet med hänsyn tagen till djup och bredd. Den pedagogiska skickligheten bedöms utifrån omfattning av tidigare erfarenhet av att undervisa i kriminologi samt undervisningens kvalitet.

Meriterande för anställningen är tidigare forskning inom det kriminologiska fältet, erfarenhet av kriminologisk undervisning samt att kunna undervisa inom kvantitativ metod.

Handläggning
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Tillsvidareanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. 6 månaders provanställning tillämpas.

Anställningsort: Sundsvall eller Östersund. Då en stor del av utbildningen ges på Campus Sundsvall förutsätts kontinuerlig närvaro på campus Sundsvall.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt Pär Olausson, mail par.olausson@miun.se eller tfn 010-142 85 47 och studierektor Ann-Sofie Erixon, mail ann-sofie.erixon@miun.se eller tfn 010-142 85 14. Se även institutionens hemsida miun.se/hsv/

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas. Se instruktioner till sökande i HUVs regler och anvisningar.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 17/3 2019.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Sundsvall
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2018/1874
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  • Lars P Nilsson SACO, 010-142 88 32
Publicerat 2019-01-21
Sista ansökningsdag 2019-03-17

Tillbaka till lediga jobb